Sopimusehdot

Nida Verkkopalvelu Oy:n palvelujen yleiset sopimusehdot

Kotisivutyökalun Sopimusehdot

 1. Sopimusehtojen kohderyhmä
Nämä sopimusehdot täydentävät Nida Verkkopalvelun yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa asiakas on tilannut Nida Verkkopalvelulta kotisivutyökaluun perustuvan maksullisen kotisivupalvelun, esimerkiksi zen-cart, joomla, wordpress, erikois php web-sivu. 

2. Maksuton kokeiluaika
Jos asiakas tilaa kotisivutyökalun itsepalveluna Internetistä osoitteesta demo.nida.fi on palvelussa 14 päivän maksuton kokeiluaika. Jos asiakas haluaa jatkaa palvelun käyttämistä tämän maksuttoman kokeiluajan jälkeen, asiakkaan tulee itse tilata palveluun käyttölisenssi kotisivutyökalun ohjeistuksen mukaisesti.
Kokeiluaikaa ei noudateta räätälöidyissä projekteissa tai muissa erillisen tarjouspyynnön / tarjouksen perusteella avatuissa palveluissa. 

3. Kotisivu tekijänoikeudet
Kotisivutyökalun ja sen osien, esimerkiksi järjestelmän yhteydessä käytettyjen graafisten elementtien, järjestelmän tarjoamien ulkoasupohjien sekä itse järjestelmän ohjelmakoodin, tekijänoikeudet ovat Nida Verkkopalvelulla eikä asiakas missään tilanteessa saa kotisivutyökaluun muuta kuin käyttölisenssin, joka oikeuttaa asiakasta käyttämään järjestelmää erikseen sovitun mukaisesti Nida Verkkopalvelun tarkoitukseen osoittamalla palvelimella.
Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa kotisivutyökalulla toteutettua kotisivua HTML-muotoon, muuten siirtää kotisivutyökalulla toteutettuja kotisivuja kolmannen osapuolen palvelimille tai kopioida kotisivutyökalujärjestelmää tai sen elementtejä. 

4. Asiakkaan tallentama sisältö
Asiakkaan kotisivutyökalujärjestelmään tallentaman materiaalin tekijänoikeus ei siirry Nida Verkkopalvelu:lle. Asiakas myöntää Nida Verkkopalvelu:lle peruuttamattoman lisenssin kaiken palveluun tallentamansa materiaalin käyttämiseen asiakkaan tilaamien palveluiden toteuttamista varten.
Asiakas vastaa itse täysimääräisesti kaikesta kotisivutyökalujärjestelmään tallentamastaan tai tallennuttamastaan materiaalista, kuten esimerkiksi teksteistä ja kuvista, videoista, tekemistään ulkoasupohjista sekä muista sisällöistä.
Mahdollisissa tekijänoikeusrikkomuksiin liittyvissä Nida Verkkopalveluhen kohdistuvissa vaatimuksissa asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan puolustamaan Nida Verkkopalvelu:ta, mikäli vaatimus kohdistuu asiakkaan järjestelmään tallentamaan materiaaliin. 

5. Varmuuskopiointi
Kotisivutyökalussa ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin ja varmuuskopioita säilytetään ainakin 7 vuorokautta. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Asiakas vastaa itse omien sähköpostiensa varmuuskopioinnista. 

6. Vaihto- ja palautusoikeus
Verkkokaupan tilauksissa sinulla on 14 päivän täysi palautus- ja vaihto-oikeus.

7. Muut ehdot
Jos asiakas tarjoaa kotisivuillaan nettikauppaa tai harjoittaa muuta myyntiä, Nida Verkkopalvelu ei ole vastuussa tuotteden hinnoittelusta, toimittamisesta, laskutuksesta, palautuksista tai mistään muistakaan asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista.
Nida Verkkopalvelulla on oikeus sulkea sivusto, mikäli sitä käytetään lainvastaiseen toimintaan, muuten väärinkäytetään sopimusehtojen vastaisesti tai käytetään lisenssiehtojen vastaiseen toimintaan.
Nida Verkkopalvelulla on oikeus halutessaan käyttää asiakasta referenssinä, ellei toisin sovita.

Versio päivätty 01.09.2016