Sopimusehdot

Nida Verkkopalvelu Oy:n palvelujen yleiset sopimusehdot

Webhotelli liittyvät sopimusehdot

1. Sopimusehtojen kohderyhmä
Nämä sopimusehdot täydentävät Nida Verkkopalvelu:n yleisiä sopimusehtoja niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on käytössään Nida Verkkopalvelu:lta webhotellipalvelin.

2. Webhotelli palveluiden määrittely
Webhotellipalvelimella tarkoitetaan sellaista loogista yksikköä, joka on varattu Nida Verkkopalvelu:n palvelimilta asiakkaan käyttöön ja jossa voidaan ajaa asiakkaan omaa ohjelma. webhotellipalvelinpalvelulla tarkoitetaan Nida Verkkopalvelu:n Asiakkaalle myymiä webhotellipalvelimia, esimerkiksi palvelunimikkeitä Webhotelli Mini, Webhotelli Classic
Ylläpitopalveluilla tarkoitetaan sellaisia Nida Verkkopalvelu:n myymiä palveluita, joissa Nida Verkkopalvelu ottaa osittaisen tai kokonaisvastuun asiakkaan webhotellipalvelimien ja/tai niissä toimivien yksittäisten ohjelmistojen toiminnasta.

3. Webhotellipalvelimien hyväksyttävä käyttö
Nida Verkkopalvelu:n tarjoamia webhotellipalvelinpalveluita on hyväksyttävää käyttää Suomen lain mukaisten palveluiden tarjoamiseen. Webhotellipalvelinpalveluiden käyttäminen lainvastaiseen toimintaan on ehdottomasti kiellettyä ja voi johtaa Nida Verkkopalvelu;n harkinnan mukaisesti palvelusopimuksen välittömään purkamiseen ilman jo maksettujen palvelumaksujen palauttamista. Ns. shell-palveluiden tarjoaminen ei ole sallittua Nida Verkkopalvelu:n webhotellipalvelimilla.

4. Asiakkaan vastuu webhotellipalvelimiensa tietoturvasta
Asiakas on aina vastuussa webhotellipalvelimiensa tietoturvasta. Mikäli asiakkaan webhotellipalvelimille murtaudutaan tai webhotellipalvelimia muuten käytetään esimerkiksi verkkohyökkäksiin, Nida Verkkopalvelu:lla on harkintansa mukaisesti oikeus tilapäisesti keskeyttää webhotellipalvelinpalvelun tarjoaminen. Nida Verkkopalvelu yrittää tiedottaa tälläisestä keskeytyksestä välittömästi asiakkaalle.
Jos asiakkaan webhotellipalvelimelle murtaudutaan toistuvasti tai asiakkaan webhotellipalvelimesta aiheutuu toistuvasti ongelmia Nida Verkkopalvelu:n palveluille, Nida Verkkopalvelu:lla on harkintansa mukaisesti oikeus peruuttaa palvelusopimus välittömin vaikutuksin keskusteltuaan asiasta mahdollisuuksien mukaisesti asiakkaan kanssa. Tässä tapauksessa Nida Verkkopalvelu järjestää asiakkaalle pääsyn webhotellipalvelimille tallentamaansa tietoon 30 päivän ajaksi. Ei veloitetaan asiakalla.

5. Sähköpostipalvelun tarjoaminen webhotellipalvelimia käyttäen.
Jos Asiakas tarjoaa tai tuottaa sähköpostipalvelua Nida Verkkopalvelu:n webhotellipalvelimia käyttäen, asiakas sitoutuu noudattamaan myös erillisiäs sähköpostipalveluiden lisäehtoja.

6. Vastuunrajoitus webhotellipalvelinpalveluissa
Nida Verkkopalvelu pyrkii tarjoamaan webhotellipalvelinpalvelunsa luotettavasti ja parhaan tietämyksensä mukaisesti sekä minimoimaan Nida Verkkopalvelu:sta johtuvat palvelukatkot. Nida Verkkopalvelu:n käyttämät järjestelmät, joihin asiakkaan webhotellipalvelimien tiedot on tallennettu, on asianmukaisesti suojattu ja varustettu RAID varmennetuin levyin.Nida Verkkopalvelu ei säännöllisesti varmuuskopioi asiakkaan webhotellipalvelimia, ellei asiakas ole erikseen ostanut Nida Verkkopalvelu:lta varmuuskopiointipalvelua.
Mikäli osa tai kaikki webhotellipalvelimien tiedoista menetetään esimerkiksi ohjelmistovirheen tai vakavan laitteistohäiriön vuoksi, Nida Verkkopalvelu:n korvausvelvollisuus asiakkaalle rajoittuu asiakkaan kahden kuukauden
webhotellipalvelimen kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan.

7. Vaihto- ja palautusoikeus
Verkkokaupan tilauksissa sinulla on 14 päivän täysi palautus- ja vaihto-oikeus.

Versio päivätty 23.03.2017