Sopimusehdot

Nida Verkkopalvelu Oy:n palvelujen yleiset sopimusehdot

Sähköpostipalveluiden käyttämiseen liittyvät sopimusehdot

1. Sopimusehtojen kohderyhmä
Nämä sopimusehdot täydentävät Nida Verkkopalvelu:n yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus sähköpostipalveluiden käyttämiseen, sähköpostin lähettämiseen tai sähköpostin vastaanottamiseen.

2. Sähköpostipalveluiden määrittely
Sähköpostipalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa mitä tahansa Nida Verkkopalvelu:n tuottamaa palvelua, joka suoraan mahdollistaa, jota käytetään tai joka on muuten osallisena Internet-sähköpostin lähettämiseen.
Nida Verkkopalvelu:n toteuttamalla sähköpostipalvelulla tarkoitetaan Nida Verkkopalvelu:n tuottamaa ja asiakkaan käyttöön antamaa sähköpostipalvelua, jonka ylläpitovastuu on Nida Verkkopalvelu:lla. Nida Verkkopalvelu:n toteuttama sähköpostipalvelu voi olla erillisenä tai asiakkaan muun palvelukokonaisuuden osana.
Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös silloin, kun asiakas käyttää Nida Verkkopalvelu:n tarjoamia virtuaalipalvelin-, Internet-yhteyspalveluita tai muita vastaavia palveluita sellaisen sähköpostipalvelun tarjoamiseen, joka ei täytä Nida Verkkopalvelu:n toteuttaman sähköpostipalvelun kriteerejä.

3. Sähköpostipalveluiden hyväksyttävä käyttö
Sähköpostipalveluita sekä muita palveluita sähköpostin lähettämiseen on hyväksyttävää käyttää Suomen lain sekä hyvän Internet-tavan mukaisesti. Esimerkiksi lähettäjätietojen väärentäminen sekä haittaohjelmien ja huijausviestien välittäminen on kiellettyä.

4. Sähköinen suoramarkkinointi sekä muut massapostitukset
Sähköpostipalveluita saa yleisesti ottaen käyttää Suomen lain hyväksymän sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, mikäli

  • Sähköpostien lähettämiseen käytettävä osoiterekisteri on Asiakkaan omassa hallinnassa ja koostuu vain asiakkaalle suoraan luovutetuista osoitteista
  • Asiakkaalla on osoiterekisteristä voimassaoleva henkilörekisteriseloste
  • Osoiterekisteriä on ylläpidetty hyvien käytäntöjen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti
  • Asiakkaan lähettämä viesti täyttää voimassaolevan lainsäädännön asettamat vaatimukset esimerkiksi tunnistettavuuden ja osoitelähteen ilmoittamisen osalta
  • Asiakas tarjoaa jokaisessa viestissä helpon tavan poistua osoitelistalta pysyvästi

Kolmansien osapuolten tuottamien ja ylläpitämien osoiterekisteriden käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin sähköpostipalveluiden yhteydessä on kielletty ilman Nida Verkkopalvelu:n kirjallisesti etukäteen antamaa lupaa.
Kaikki Suomen lain vastainen sähköinen suoramarkkinointi sekä muut massapostitukset ovat kiellettyjä ja palveluiden käyttö tälläiseen voi Nida Verkkopalvelu:n harkinnan mukaisesti johtaa palvelusopimuksen välittömään purkamiseen ilman jo maksettujen palvelumaksujen hyvittämistä tai palauttamista.
Mikäli Asiakkaan lähettämästä sähköisestä suoramarkkinoinnista aiheutuu ongelmia sähköpostipalvelun toiminnalle, Nida Verkkopalvelu:lla on oikeus kieltää kyseistä asiakasta käyttämästä sähköpostipalvelua suoramarkkinointiin.

5. Roskapostin ja haittaohjelmien torjunta
Nida Verkkopalvelu:n tuottamassa sähköpostipalvelussa Nida Verkkopalvelu:n järjestelmät suodattavat automaattisesti sellaisia viestejä, jotka on lähetetty tunnetuilta roskapostittamiseen käytetyiltä palvelimilta. Nida Verkkopalvelu:n järjestelmät voivat lisäksi suodattaa sellaisia viestejä, joiden sisältö on automaattisen tulkinnan mukaisesti haitallista viestinnän osapuolelle, viestinnän osapuolen käyttämälle päätelaitteelle tai sähköpostipalvelun jatkuvuudelle.
Asiakkaalla on edellä kuvatusta automaattisesta suodatuksesta riippumatta joidenkin palveluiden yhteydessä mahdollisuus aktivoida erillinen roskapostin suodatus, joka käyttää viestien sisällön syvällisempää analysointia päätellääkseen, onko viesti todennäköisesti roskapostia vai ei.

Nida Verkkopalvelu ei missään tilanteessa ole korvausvelvollinen järjestelmän automaattisesti tekemien suodatustoimenpiteiden takia.

6. Asiakkaan velvollisuudet Nida Verkkopalvelu:n toteuttaman sähköpostipalvelun käytössä
Käyttäessään Nida Verkkopalvelu:n toteuttamaa sähköpostipalvelua asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan aiheutetusta sähköpostiliikenteestä.
Jos asiakas tarjoaa Nida Verkkopalvelu:n toteuttaman sähköpostipalvelun kautta sähköpostiosoitteita henkilöstönsä tai muiden osapuolten käyttöön, sellaiset sähköpostiosoitteet, jotka koostuvat henkilön nimestä, eli eivät ole ns. rooliosoitteita, katsotaan henkilökohtaisiksi eikä asiakkaan edustajalla ole oikeutta lukea kyseisten sähköpostiosoitteiden viestejä ilman osoitteen käyttäjän lupaa.

7. Sähköpostipalveluiden käytön rajoittaminen
Jos asiakkaan sähköpostipalveluiden käyttö aiheuttaa ongelmia sähköpostipalveluiden saavutettavuudelle, jatkuvuudelle, toimivuudelle tai luotettavuudelle, Nida Verkkopalvelu:lla on harkintansa mukaan oikeus estää tai rajoittaa Asiakkaan mahdollisuutta sähköpostipalvelun käyttämiseen.

8. Vaihto- ja palautusoikeus
Verkkokaupan tilauksissa sinulla on 14 päivän täysi palautus- ja vaihto-oikeus.

Versio päivätty 23.03.2017