Sopimusehdot

Nida Verkkopalvelu Oy:n palvelujen yleiset sopimusehdot

Verkkotunnusten Sopimusehdot

1. Sopimusehtojen kohderyhmä
Nämä sopimusehdot täydentävät Nida Verkkopalvelu:n yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa asiakas on tilannut Nida Verkkopalvelu:ltä verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnin, siirron, omistajanmuutoksen ja/tai ylläpidon.

2. Verkkotunnuksen määritelmä
Verkkotunnuksella tarkoitetaan Internetissä varattavaa domain-nimeä, esimerkiksi yritys.fi tai yritys.com, joka on varattu ja/tai tarjottu asiakkaan käyttöön asianmukaiselta rekisterinpitäjältä Nida Verkkopalvelu:n toimesta Asiakkaan toimeksiannon perusteella.

3. Asiakkaan vastuu rekisteröintitoimeksiannosta
Asiakas on vastuussa Nida Verkkopalvelu:lle antamistaan verkkotunnuksia koskemista toimeksiannoista, esimerkiksi rekisteröinti-, uusimis- ja siirtotoimeksiannosta, sekä mahdollisista näistä toimeksiannoista aiheutuvista korvausvaateista.
Asiakas vakuuttaa täyttävänsä tilaamansa verkkotunnuksen rekisteröintiä ja uusimista koskevat vaatimukset esimerkiksi rekisteröintiin oikeutetun tahon sekä rekisteröitävän nimen oikeellisuuden osalta. Näiden vakuutusten vastaisten, hyvän maun vastaisten ja/tai lainvastaisten toimeksiantojen tekeminen on kiellettyä.
Asiakas antaa myös Nida Verkkopalvelu:lle valtuutuksen hyväksyä verkkotunnuksen rekisteröintiä varten tarpeelliset sopimukset asiakkaan puolesta.

4. Rekisteröinti- ja/tai ylläpitopalvelu
Tilatessaan Nida Verkkopalvelu:lta www-hotellipalvelun tai muun palvelun yhteydessä itselleen uuden verkkotunnuksen, olemassaolevan verkkotunnuksen siirron, olemassaolevan verkkotunnuksen omistajanmuutoksen tai muun vastaavan verkkotunnustuotteen, Asiakkaan katsotaan tilanneen Nida Verkkopalvelu:lta verkkotunnuksen rekisteröinti-/siirtopalvelun sekä rekisteröinnin uusintapalvelun siksi ajaksi, kun asiakkaan verkkotunnuksella on jokin aktiivinen asiakkaan tilaama palvelu Nida Verkkopalvelu:llä, esimerkiksi www-hotellipalvelu tai domainsäilytys.
Rekisteröinnin uusintapalvelun osana Nida Verkkopalvelu yrittää parhaan kykynsä mukaisesti pitää asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröitynä, jos asiakas on hoitanut velvollisuutensa Nida Verkkopalvelu:lle päin asiallisesti, eli esimerkiksi pitänyt Nida Verkkopalvelu:n tiedossa olevat yhteystiedot ajan tasalla sekä maksanut Nida Verkkopalvelu:n lähettämät laskut eräpäivään mennessä.

5. Hinnoittelu
Voimassaoleva rekisteröintihinnasto on nähtävillä Nida Verkkopalvelu:n sivuilla www.mmd.net. Nida Verkkopalvelu varaa oikeuden tehdä rekisteröintihinnastoon muutoksia, esimerkiksi jos rekisterinpitäjien Nida Verkkopalvelu:ltä veloittamat kustannukset muuttuvat.
Jos rekisteröintihinnastossa jonkin osoitepäätteen kustannus nousee vuoden kuluessa yli 20%, Nida Verkkopalvelu sitoutuu erikseen ilmoittamaan siitä asiakkaalle sähköpostitse.
Jos Asiakkaan verkkotunnus on vanhentunut ja asiakas haluaa yrittää palauttaa sen käyttöönsä, Nida Verkkopalvelu:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta toimenpiteestä tapauskohtainen maksu.

6. Käyttöoikeuden uusiminen
Ellei Asiakas ole erikseen kirjallisesti ilmoittanut Nida Verkkopalvelu:lle, että ei halua jatkaa käyttöönsä varatun verkkotunnuksen käyttöä, Nida Verkkopalvelu:lla on oikeus uusia verkkotunnus automaattisesti asiakkaan puolesta ja laskuttaa voimassaolevan hinnastonsa mukainen uusintamaksu asiakkaalta.
Asiakkaan tulee tehdä tämän kohdan mukainen kirjallinen ilmoitus viimeistään 35 päivää ennen rekisteröinnin umpeutumista, jotta Nida Verkkopalvelu voi taata huomioivansa sen ajoissa.
Jos Asiakas on irtisanonut Nida Verkkopalvelu:lta verkkotunnukseen liitetyt palvelut, Nida Verkkopalvelu katsoo, että tämä irtisanominen koskee myös verkkotunnuksen uusintapalvelua.
Jos Asiakas haluaa uusia verkkotunnuksen voimassaolon itse ja se on kyseisen verkkotunnuksen osalta mahdollista, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Nida Verkkopalvelu:lle kirjallisesti vähintään 35 päivää ennen rekisteröinnin umpeutumista. Tämän ilmoituksen myötä Nida Verkkopalvelu poistaa verkkotunnuksen omasta automaattisesta uusinta- ja valvontajärjestelmästään eikä enää ole missään vastuussa verkkotunnuksen toimivuudesta tai voimassaolon jatkamisesta.
Mikäli Nida Verkkopalvelu:sta johtumattomasta syystä, eli esimerkiksi Asiakkaan maksamattomien laskujen tai verkkotunnusten rekisterinpitäjän muuttuvan säännöstön takia Asiakas menettää oikeuden verkkotunnukseen tai sen uusimiseen, ei Nida Verkkopalvelu:lla ole vahingonkorvausvelvollisuutta.

7. Yleiset laajennukset
Tätä liitettä sovelletaan verkkotunnusten rekisteröinnin, uusimisen ja siirron erityisehtojen täydentämiseksi.
Yleiset laajennukset koskevat seuraavia laajennuksia:
Verkkotunnukset .biz, joiden rekisteri on Neulevel.
Verkkotunnukset .com, joiden rekisteri on Verisign Inc.
Verkkotunnukset .info joiden rekisteri on Afilias Limited.
Verkkotunnukset .name, joiden rekisteri on Global Name Registry.
Verkkotunnukset .net, joiden rekisteri on Verisign.
Verkkotunnukset .org, joiden rekisteri on Public Interon Registry.
Verkkotunnukset .mobi, joiden rekisteri on mtld.mobi.
Verkkotunnukset .pro, joiden rekisteri on Registrypro.
Verkkotunnukset .tel, joiden rekisteri on Telnic.
Verkkotunnukset .fml, joiden rekisteri on Dot.Fm.

Niiden tulee noudattaa ICANNin spesifikaatioita:
Asiakas sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä rekisteriin missään verkkotunnuksen rekisteröintiä, sen peruutusta, "tuhoamista" tai siirtoa koskevissa kysymyksissä: asiakas sitoutuu ottamaan suoraan yhteyttä
Nida Verkkopalvelu:lla.
Asiakas sitoutuu olemaan julkaisematta ja levittämättä verkkotunnustensa Whois-tietokannassa rekisterin posti- ja sähköpostiosoitteita. Asiakas sitoutuu korjaamaan ja päivittämään verkkotunnuksen tiedot koko rekisteröintijakson ajan. Asiakas suostuu siihen, että rekisteri ja/tai mikä hyvänsä valvontaviranomainen ja/tai niiden alaiset yksiköt voivat käyttää, kopioida, levittää, julkaista, muuttaa ja muilla tavoin käsitellä asiakkaan henkilökohtaisia tietoja (Whois-tietokannassa verkkotunnushakemuksen jättämisen yhteydessä annettuja). Näin ollen asiakas ei voi vastustaa niiden julkaisua Whois-tietokannassa, paitsi jos asiakas pyytää samanaikaisesti näiden sopimusmääräysten irtisanomista. Asiakas vastaa sen omista teoista ja laiminlyönneistä johtuvista kolmansien tahojen Nida Verkkopalvelu:lle ja/tai rekisterille ja/tai valvontaviranomaisille ja/tai niiden alaisille yksiköille ja/tai niiden johtajille, yhtiömiehille, hallituksen jäsenille, muille vastuuhenkilöille, työntekijöille, edustajille ja/tai asiamiehille esittämistä vaatimuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Kustannuksiin luetaan myös lainmukaiset palkkiot, jotka johtuvat asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröinnistä tai liittyvät siihen tai verkkotunnuksen käyttöön asiakkaan toimesta. Tämä velvoite jatkuu rekisteröintisopimuksen päättymiseen saakka.
Mikäli osapuolten välille syntyy riita-asia tämän sopimuksen täytäntöönpanosta tai tulkinnasta, osapuolet sopivat ennen asian viemistä oikeuteen, että kaikkia valituksia edeltää aina virallinen ilmoitus saantitodistuksella varustetulla kirjatulla kirjeellä.
Osapuolet voivat kymmenen (10) päivän määräajan kuluttua edellisessä kohdassa mainitun kirjeen lähettämisestä käynnistää tarpeelliseksi katsomansa menettelyn, jolloin toimivalta myönnetään nimenomaisesti Espoo käräjäoikeudelle sekä verkkotunnuksen haltijan kotipaikan käräjäoikeudelle.
Nida Verkkopalvelu:lla ja rekisterillä on oikeus jättää asiakkaan verkkotunnus odottamaan riita-asian ratkaisemisen ajaksi.
Asiakas sitoutuu noudattamaan ICANNin UDRP-riidanratkaisumenettelyn (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) seuraavassa osoitteessa olevia määräyksiä: http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
Asiakas suostuu siihen, että verkkotunnus voidaan jäädyttää, peruuttaa tai siirtää ICANNin sääntöjä soveltaen.
Rekisteri on hyväksynyt säännöt ICANNin sääntöjä noudattaen, rekisterin tai Nida Verkkopalvelu:n tekemien virheiden korjaamiseksi tai verkkotunnusta koskevien riitojen ratkaisemiseksi.

Verkkotunnusten .PRO osalta asiakas sitoutuu tutustumaan seuraaviin käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä: http://registry.pro/policies_termsofuse.htm
Verkkotunnukselle .TEL sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja verkkotunnukseen liittyvissä riitatapauksissa tai asiakkaan ja TELNIC-rekisterin välisissä verkkotunnukseen liittyvissä riitatapauksissa. Toimivaltaisia
tuomioistuimia ovat Englannissa ja Walesissa sijaitsevat tuomioistuimet.
Verkkotunnuksia .tel ei voi yhdistää yhteiseen verkkohotellipalveluun tai erillispalvelimeen. Telnic konfiguroi automaattisesti verkkotunnusjärjestelmät (DNS) eikä niitä voi muuttaa tilausprosessin aikana.
Ainoastaan Telnicin asianmukaisesti hyväksymä palveluntarjoaja voi taata verkkotunnukseen .tel yhdistetyn verkkohotellipalvelun. Asiakkaan on oltava yhteydessä Nida Verkkopalvelu:hon, jos asiakas haluaa muuttaa
verkkotunnuksensa verkkotunnusjärjestelmiä jonkin palveluntarjoajansa suuntaan.

8. Country Code - Tyyppiset laajennukset
Tätä liitettä sovelletaan verkkotunnusten rekisteröinnin, uusimisen ja siirron erityisehtojen täydentämiseksi.


Verkko tunnukset Hallinnoiva rekisteri Linkki

.AF

RAMC and IT

http://cocca.org.nz

.AG

Nic AG

http://www.nic.ag

.AM

BRS Media Inc

http://dot.fm

.ASIA

DotAsia

http://www.dot.asia

.AT

Nic.At

http://www.nic.at

.BE

Dns.Be

http://www.dns.be

.BZ

Belizenic

https://www.belizenic.bz

.CAT

Fundació puntCAT

http://domini.cat

.CC

VERISIGN

http://www.verisign.com

.CH

SWITCH

https://nic.switch.ch

.CM

Netcom

http://register.cm

.CN

CNNIC

http://www.cnnic.cn

.CO

CO Internet S.A.S

http://www.cointernet.co

.CX

CoCCa

http://cocca.org.nz

.CZ

CZ.NIC

http://www.nic.cz

.DE

Denic

http://www.denic.de

.DK

DK hostmaster

https://www.dk-hostmaster.dk

.ES

Red.Es

http://www.red.es

.EU

EuRid

http://www.eurid.eu

.FI

Viestintävirasto

https://www.viestintavirasto.fi

.FM

BRS Media Inc

http://dot.fm

.FR

AFNIC

https://www.afnic.fr

.GS

CoCCa

http://cocca.org.nz

.HN

NIC-HN

http://www.nic.hn

.HT

Nic.ht

http://www.nic.ht

.IE

IEDR

https://www.domainregistry.ie

.IM

nic.im

https://www.nic.im

.IN

INRegistry

http://www.registry.in

.IT

NIC.IT

http://www.nic.it

.JOBS

Employ Media LLC.

http://goto.jobs

.KI

KMCTTD

http://cocca.org.nz

.LA

LANIC

https://www.la

.LC

Nic LC

http://www.nic.lc

.LT

domreg.lt

http://www.domreg.lt

.LU

DNS-LU

http://www.dns.lu

.LV

NIC.LV

http://www.nic.lv

.ME

domain.me

http://www.domain.me

.MG

NIC-MG

http://www.nic.mg

.MN

MN Domain Registry

http://domain.mn

.MS

MNI Networks Ltd.

http://nic.ms

.MU

MUNIC

http://www.nic.mu

.NF

Norfolk Island Data Services

http://cocca.org.nz

.NL

SIDN

http://www.sidn.nl

.NU

WorldNames

https://www.nunames.nu

.PL

Nask

http://www.dns.pl

.PT

Dns.Pt

https://www.dns.pt

.RE

AFNIC

http://www.afnic.re

.RO

RoTLD

http://portal.rotld.ro

.SB

Solomon Telekom Company Ltd.

http://cocca.org.nz

.SC

VCS

http://nic.sc

.SE

SE Registry

http://www.iis.se

.SN

NIC SENEGAL

http://www.nic.sn

.SO

So Registry

http://www.soregistry.so

.TL

CoCCa

http://cocca.org.nz

.TR

NIC.TR

http://nic.tr

.TV

VERISIGN

http://www.verisign.com

.TW

TWNIC

http://www.twnic.net.tw

.UK

Nominet

http://www.nominet.org.uk

.US

Neustar.us

http://www.neustar.us

.VC

Nic.VC

http://nic.vc

 

Versio päivätty 01.09.2016